Schoonmaakschema kleedkamers

Schema kleedhokjes schoonmaken
Eerder zijn we gestart met het gezamenlijk schoonmaken van de kleedhokjes op
vrijdagavond. Dit is door een ieder positief ontvangen, meestal was de groep compleet
en was de klus binnen 3 kwartier klaar. Graag willen we dit voortzetten, zodat de
kleedboxen er netjes /schoon bij blijven. De A en B jeugd komt zelf te schoonmaken,
van de jongere teams verwachten we een ouder. Iedereen is 1 x ingedeeld.

Wanneer je niet kunt, dan graag zelf een vervanger regelen of ruilen met iemand.
Iedere keer is er iemand van de commissie aanwezig, bij vragen bel gerust!

Er zijn enkele ouders/spelers met vrijstelling, dit omdat zij andere taken binnen de
verenging doen.

Start 19.00 uur, schoonmaakspullen zijn aanwezig!!!
29/04 A1: Ria: Anna, Ilse Z, Riekjen, Irene, Rene, Lammert, Douwe, Ale Marten.
06/05 B1 Martina: Fardau, Judith, Silke, Kyra, Wytze Jesper, Bram, Rinse, Erik,
Tjalling
13/05 C1 Lyske Ouder van Anne Marije, Benthe, Jurre Jouke, Bjirk, Jens, Jildau,
Thirza, Hylke
20/05 C2: Janneke: Ouder van Marrit, Janiek, Yara, Klaes, Marike, Femke.
27/05 D1:Martina: Ouder van Manouk, Nienke, Ilse, Amber, Sigrid, Rutger, Teake Rienk.
03/06 D2 Ria: Ouder van Sem, Berber, Brecht, Marije, Sanne, Benthe, Lisa
10/06 E1: Janneke: Ouder van Fienna, Dian, Estelle, Amarins, Isis, Talin, Regina.
17/06 E2/F1 :Lyske: Ouder van Janne, Jenna, Rixt, Emma, Ilse ,Vienne, Jonathan, Feike

Janneke: 06-52064516
Ria: 06-50250709
Lyske: 06-41881138
Martina: 06-29601072