Vernieuwde website online

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van de korfbalclub Harich.

De website van de korfbalclub Harich bestaat al ruim 7 jaar. Op 23 augustus 2001 hebben de toenmalige webmasters de website www.kcharich.nl online gezet. De website is destijds ontwikkeld met een goedwerkende techniek die voor die tijd vooruitstrevend maar ook tijdrovend was.

Tot het online komen van deze vernieuwde website werd er door de websitecommissie nog steeds met deze techniek gewerkt. In verband met het tijdrovende karakter voor het bijhouden van de voormalige website is er het afgelopen half jaar aanzienlijk veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van deze nieuwe website. Om bovenstaande redenen is de voormalige website niet altijd even goed bijgewerkt en zijn enkel de noodzakelijke zaken op de website geplaatst. Hiervoor vragen wij uw begrip.

We hebben geprobeerd om op deze nieuwe site de diverse zaken op een overzichtelijkere wijze weer te geven. Ook is het makkelijker om door de diverse betrokkenen berichten en overige informatie op de website te plaatsen. Enige kennis voor het maken c.q. bijhouden van websites is niet meer noodzakelijk om deze website bij te kunnen houden. Personen binnen de korfbalclub die een functie bekleden waarin het soms noodzakelijk is om informatie op de website te plaatsen kunnen een inlogcode krijgen van de websitecommissie waarmee ze in kunnen loggen op deze website. Het is uiteraard ook nog altijd mogelijk om de informatie die bestemd is voor de website te e-mailen naar webmaster@kcharich.nl.

Sommige onderdelen van deze nieuwe website zijn nog onder constructie. Het kan dan zijn dat er dan wordt doorgelinkt naar de oude website om dan toch de juiste informatie te kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,
De websitecommissie