Nieuws van het bestuur

En dan is het alweer 2023!! Als aller eerst dan ook de sportieve nieuwjaarswensen namens het bestuur. Laten we er met elkander een mooi sportief jaar van maken.

De competitie draait momenteel op een laag pitje ivm. de kerstvakantie. Er worden hier en daar wat wedstrijden ingehaald en er wordt rustig doorgetraind. Op 14 januari wordt de reguliere competitie weer voortgezet.

Donderdag 21 december werd het jaarlijks mixtoernooi gehouden. Er werd door 4 mixteams tegen elkander gestreden. Na afloop werd er in de kantine een drankje en een hapje genuttigd op de gespeelde wedstrijden.

En dan was het weer tijd voor de jaarlijkse oliebollenactie. De actie is wederom gehouden bij de familie Schotanus op Westerein. Een paar dagen van te voren is er al een groep bezig om alles voor te bereiden. 29 december worden de appels geschild en in kaneel gezet waarbij de jeugd de poederzakjes vult. Wat een mooie samenwerking tussen oud en jong. Tijdens de actie dagen 30 dec en 31 dec. zijn er heel wat mensen aan het werk. Hierbij willen we de alle helpers bedanken voor hun inzet! Tevens willen we de volgende partijen bedanken voor hun medewerking bij de actie: PLUS Siemonsma, Autobedrijf Mulder, Jelle Munniksma Koudum – demontabele containers, Bakkerij de Vries Koudum, houthandel de Poel en Bergsma Vakman. Helaas zijn we niet overal in Ruigahuizen bij de deuren langs geweest, hopelijk konden veel mensen toch olliebollen aanschaffen bij de kramen bij de Plus en Mulder.

In de tweede seizoenshelft nemen wij als Harich de halwacht over van DTG. Als halwacht ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de hal. De score bijhouden tijdens de wedstrijden, het verwisselen van korven/ballen er zorg voor dragen dat er niemand anders dan spelers in de zaal rondlopen en na afloop de hekjes van de tribunes opruimen. Het schema vindt u in de mededelingen app, verder op in Harich Nieuws of u heeft persoonlijk bericht gehad.

Sinds enige tijd is er een Kc Harich mededelingen app. Inmiddels heeft de groep al veel leden maar ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen bekend is met deze app. In deze app komen belangrijke mededelingen deze mededelingen (halwachtschema’s, belangrijke data, activiteiten enz.) worden er door bestuurders / jeugdcommissieleden ingezet. Hiernaast de qr code om aan deze groep deel te nemen. Lukt het nu niet om via de qr code deel te nemen, neem dan even contact op met ondergetekende dan zorg ik ervoor dat u in de app komt.  

Het veldseizoen is nog ver weg maar voordat het veldseizoen begint worden er weer verschillende schema’s gemaakt. Zo ook het kantinedienstschema. Om kantinedienst te mogen draaien is het verplicht om een IVA certificaat in het bezit te hebben.  In samenwerking met Ons Gebouw wordt er op vrijdagavond 20 januari de IVA cursus gegeven. Leden en ouders van leden kunnen deze cursus volgen. Verder informatie over deze avond volgt spoedig.

Iedereen veel sportplezier in het nieuwe jaar gewenst!

Namens het bestuur

Janny Bruinsma