Oudpapier KC Harich

Ook in 2019 komt de oud papiercontainer weer bij de korfbalclub Harich. De datums zijn weer de laatste weekeindes van de maand.

Ik geef de datum van de zaterdag:

26-1; 23-2; 30-3; 27-4; 25-5; 29-6; 27-7; 31-8; 28-9; 26-10; 30-11; 28-12