Nieuws van het KC Harich bestuur

Het zaalseizoen staat voor de deur. Er zijn in de voorbereiding enkele oefenwedstrijden gespeeld. Op zaterdag 24 november gaat  het zaalseizoen van start. Bij thuiswedstrijden wordt het publiek verwelkomd met een programma. We zijn op zoek naar iemand die bereid is deze boekjes verkopen aan het publiek. U kunt zich melden bij één van het bestuur.

Afsluiting veldseizoen
Op zaterdag 20 oktober was de afsluiting van het veldseizoen. Alle jeugdleden speelden deze dag hun laatste wedstrijd. Er waren maar liefst 3 najaar kampioenen. B1, D1 en E1 hebben hun kampioensfeestje al gevierd, op 20 oktober werden ze ook nog gehuldigd op het korfbalveld in Harich.
De dag werd afgesloten met het pjuktoernooi en stamppot eten. Alle stampotmakers, ook hartelijk dank daarvoor!

Kledingactie
K.C. Harich heeft een kleding georganiseerd via de organisatie Bag2School Nederland is er een kleding inzamelingsactie opgezet in oktober –  november 2018. De zakken zijn van 22 oktober tot en met 13 november verzameld in de korfbalkantine op de Harichsterdyk. Leden en niet-leden hebben flink hun best gedaan. Er is voor maar liefst 1336 kg kleding ingezameld. Het heeft een bedrag opgeleverd van €400,-. Allen heel hartelijk dank voor het verzamelen!

Oliebollenactie
We gaan ook al richting de maand december. Dan staat de oliebollenactie weer op de planning; deze keer is de actie op zaterdag 29 december. Wie graag mee wil helpen deze dag met appel schillen, suikerzakjes vullen, bakken, inpakken, bezorgen…..we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. U kunt het laten weten bij één van het bestuur.

Voor ieder een sportief seizoen gewenst!

Namens het bestuur,

Janneke Bruno