Nieuws van het KC Harich bestuur

Het is alweer halverwege oktober. Zo hebben we net met elkaar de opening gehad en zo sluiten we het veldseizoen alweer af en kunnen we ons richten op het zaalseizoen. Eerst kijken we even terug op de afgelopen periode. Het eerste team van K.C. Harich heeft het op dit moment nog zwaar in de competitie. Met twee punten staan ze onderaan. Zij zullen steeds meer op elkaar ingespeeld zijn, we hebben alle vertrouwen. Harich 2 staat op een vijfde plek, Harich 3 op de tweede. Voor de midweek was het ook een zware dobber, maar ook daar zullen geheid wedstrijden worden gewonnen.

Benoeming nieuw bestuurslid
Graag willen we officieel Egbert de Boer aan u voorstellen als nieuw bestuurslid. We heten Egbert van harte welkom.

Kledingactie
K.C. Harich organiseert een kledingactie. Via de organisatie Bag2School Nederland wordt er een kleding inzamelingsactie opgezet in oktober –  november 2018! De zakken worden van 22 oktober tot en met 13 november verzameld in de korfbalkantine op de Harichsterdyk. Indien de kantine gesloten is staat er een grote afsluitbare bak. Elders op de website vindt u meer informatie hierover.

Afsluiting veldseizoen
Op zaterdag 20 oktober is de afsluiting van het veldseizoen. Alle jeugdleden spelen deze dag hun laatste wedstrijd. Er zijn maar liefst 3 najaar kampioenen. B1, D1 en E1 hebben hun kampioensfeestje al gevierd, maar op 20 oktober worden ze ook nog gehuldigd op het korfbalveld in Harich. De dag zal worden afgesloten met het pjuktoernooi en stamppot eten.

Namens het bestuur,

Janneke Bruno