Nieuws van het KC Harich bestuur

De ‘r’ zit in de maand en dat betekend voor de korfballers onder ons dat de competitie al weer enkele weken van start is. Het was een start die wij zomaar aan iedereen voorbij hebben laten gaan. Het seizoen werd op zaterdag 8 september feestelijk geopend in het kader van de nieuwe kleedkamers. Elders in Harichnieuws vindt u  een uitgebreid verslag. Wel kunnen we noemen dat we terug kunnen kijken op een mooie dag.

De bouwcommissie heeft voor de deadline van 8 september de puntjes op de i gezet. Er zijn dakgoten geplaatst, buitenverlichting is gemonteerd, de spiegels zijn opgehangen in de kleedkamers. Ook zijn de deuren voorzien van bewegwijzering/stickers, gesponsord door HJH reclame.  Bij de ingang van het sportveld is een stellage geplaatst, waar sponsorborden op geplaatst kunnen worden.

Benoeming nieuw bestuurslid
Het bestuur wil Egbert de Boer uit Oudega voorstellen als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten hebben 4 weken de tijd zich bij het bestuur te melden met 5 handtekeningen van leden.

Overleg Harich BV
Afgelopen maandag 17 september is er overleg geweest met SABOG/Ons Gebouw, Plaatselijk Belang en K.C. Harich om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.  Met name is gekeken naar overeenstemming van activiteiten en hoe we  de activiteiten kenbaar maken.

Het is nu nog ver weg, maar op zaterdag 20 oktober willen we het veldseizoen weer feestelijk afsluiten. Noteert u de datum alvast, we hopen terug te kunnen kijken op een mooi seizoen.

Namens het bestuur,

Janneke Bruno