‘VAN DE JEUGDCOMMISSIE’

Ook de voorjaarscompetitie vordert alweer in rap tempo. Alle ploegen hebben alweer 3 van de 6 wedstrijden gehad. De resultaten zijn wisselend. De F2 weet inmiddels wat winnen is. De eerste overwinning van dit team werd in de tweede wedstrijd gelijk gevolgd door de 2e overwinning. De F1, de E2 en de D2 hebben ook de eerste 2 wedstrijden gewonnen. De A1 is nog niet tot winst gekomen. De andere ploegen doen mee in de middenmoot.

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het volgende seizoen. We hopen het natuurlijk niet, maar als er leden zijn die volgend jaar niet meer gaan spelen dan moeten ze zich zo spoedig mogelijk afmelden bij Marja Bouma (voor 1 mei). Hoe eerder we een beeld hebben over de jeugd die gaat spelen, hoe eerder we bezig kunnen met de teamindeling.

Met een bloeiende jeugdafdeling zijn er ook veel trainers nodig. Dit zal volgend seizoen ook weer een hele puzzel worden. Enthousiaste trainers of ouders/leiders zijn zeer welkom en mogen zich uiteraard altijd melden bij de jeugdcommissie.

Op zaterdag 2 april hebben we de eerste kangoeroetraining op het veld gehad. Met maar liefst 20 kinderen was het weer een groot succes. De laatste training van dit jaar staat gepland op zaterdag 7 mei om 10.00 uur op het korfbalveld.

Op zaterdag 16 april zijn we met 72 personen in de bus naar de zaalfinale in Ziggodome geweest. 30 personen vanuit Harich en de rest van Waterpoort, Westergo, DTG en Lemmer zorgden voor een zeer geslaagde dag. Voor herhaling vatbaar!

Voorgaande jaren werd er voor de zomervakantie altijd een schoolkorfbaltoernooi gehouden. Met alle drukte die de scholen in deze periode al hebben en het feit dat nieuwe kinderen na het toernooi bijna niet meer mee kunnen trainen is er besloten om het toernooi na de zomer te houden. Tegen die tijd zal iedereen via zijn of haar school bericht krijgen.

De laatste activiteit van dit seizoen zal het jeugdweekend zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels begonnen. Het zal ook dit jaar vast weer een gezellig weekend worden. Het wordt dit jaar gehouden op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni. De mailing en opgaveformulieren komen binnenkort.

Groeten Freddy Bruinsma