Teamindeling Junioren, Aspiranten en Pupillen

Junioren A1

Dames

Heren

Iris Koopmans Fernando Hoekstra
Dette Steunebrink Ischa Luijben
Frauke Haijma Arjen Bouma
Miranda Spijker Lars Meulman
Phine de Korver
Richtje Hotsma

Trainer / Coach : Peter Veldman

Junioren A2

Dames

Heren

Marije Tiemersma Gabe Boonstra
Fia v/d Bogert Hilke Reuvers
Miranda van Dijk Krijn Steunebrink
Daphne Veldman Jurre Mulder
Marije Brandsma
Marrit Wierda

Trainer / Coach :Nynke Meinsma

Aspiranten B1

Dames

Heren

Myrthe Koopmans Youri Betsema
Riekjen de Boer Douwe Schotanus
Ilse Zwart Rene van Tuinen
Anna Bergsma Lammert Burghgraef
Irene Brandsma Jesper Elgersma

Trainer / Coach :Rommy Elgersma

Aspiranten B2

Dames

Heren

Femke Schram Roelof de Vos
Marrit Folkertsma Ale Marten Terluin
Ilse Sprik Daniel van Essen
Mirthe van Essen Arend Wunderink
Anne Meulman Wilco Jaarsma

Trainer / Coach : Hans Meulman / Derk-Jan Schram

Aspiranten C1

Dames

Heren

Kyra Bouma Wytze-Jesper v/d Ploeg
Nynke de Gier Erik Haitsma
Judith Klijnstra Tjalling v/d Kooy
Fardau de Groot Rinse de Boer
Silke v/d Heide(niet op foto) Bram Bergsma

Trainer / Coach :Marja Bouma / Pieter Klijnstra

Pupillen D1

Dames

Heren

Eline Dijkstra Hylke v/d Goot
Tessa Oenema Bjirk de Vries
Anne Marije Terluin Jens Zuiderbaan
Elina Schotanus Jurre-Jouke Folkerts
Tirza Jaarsma Jelger Schram

Trainer / Coach : Mathilda Hoogeveen, Esther Hoogeveen / Annikki Schotanus

Pupillen E1

Spelers

Spelers

Janiek de Boer Marrit v/d Zee
Mare v/d Wal Jildau de Vries
Yara de Groot Jelke Tuinier
Thirza Aalbers

Trainer / Coach : Froukje v/d Wal / Jesper Elgersma

Pupillen E2

Dames

Heren

Marike van Rijs Jildert Aalbers
Noa Bruno Connor Vink
Benthe van Dijk Siger Tuinier
Femke Jaarsma

Trainer / Coach : Jornt Elgersma / Phine de Korver

Pupillen E3

Spelers

Wessel Terluin
Rixt Bootsma
Hidde Althuisius
Rutger Feenstra
Hedzer Schram
Sigrid Tiemersma

Trainer / Coach : Marrit Boersma en Daphne Veldman

Pupillen F1

Spelers

Marije Rienstra
Marina Broersma
Berber v/d Zee
Sanne v/d Goot
Benthe Gijzen
Brecht v/d Zee

Trainer / Coach : Fia v/d Bogert en Richtje Hotsma

Terug naar teamindeling