Schema Jeugd

             Plaats            Aanv.  Vertr.  Rijders                                   Scheidsrechter    

Za 31 maart

A2:     Sneek           11.15  10.00  Koopmans/Meulman/Haijma
B1:     Emmeloord    11.05  09.45  v/d Bogert/Veldman/Mulder
C1:     Spannum       10.00  08.35  van Tuinen/Burghgraef/Betsema
C2:     Lemmer        09.30  08.30  Wunderink/Terluin/Jaarsma
D1:     Wolvega        11.40  10.15  de Groot/van der Kooy/van der Heide
D2:     Sneek           10.15  09.00  Schotanus/Oenema/de Vries
E1:     Bolsward       11.00  09.45  Vink/Tuinier
E2:     Oldeholtpade  12.00  10.45  Jaarsma/van der Zee
F1:     Lemmer        09.30  08.35  Bruno/Tiemersma
F2:     Gorredijk       11.00  09.35  Gijzen/Aalbers

Za 14 april

A1:     Kampen        12.30  10.50  Deinum/van der Brug/Koopmans
A2:     Harich           12.30                                                          J. Schotanus
B1:     Harich           11.15                                                           P. Veldman
C1:     Harich           12.30                                                           S. Oenema
C2:     Harich           11.30                                                          F. v/d Heide
D1:     Harich           11.30                                                           J. Prins
D2:     Harich           10.30                                                           N. Meinsma
E1:     Harich           10.30                                                           N. Oenema
E2:     Harich           09.30                                                           M. Boersma
F1:     Harich           09.30                                                           A. Nijhof
F2:     Harich           09.30                                                            J. Volbeda

Za 21 april   

A1:     Harich           13.00                                                           (W.J Elgersma)
A2:     Harich           12.00                                                          M. Hofstra
B1:     Harich           11.30                                                           F. Bruinsma
C1:     Gorredijk       11.45  10.25  Zwart/Elgersma/Bergsma
C2:     De Knipe       11.10  10.00  De Vos/Folkertsma/van Essen
D1:     De Knipe       10.00  08.45  Klijnstra/de Gier/van der Ploeg
D2:     Harich           10.30                                                           R. Steunebrink
E1:     Harich           10.00                                                           W. v/d Bos
E2:     Jubbega        10.00  08.35  Van Dijk/de Groot
F1:     Heerenveen   09.00  08.45  Terluin/van Rijs
F2:     Hemrik          09.00  07.40  Van der Zee/Bootsma

Za 28 april   

A1:     Harich           12.30                                                          (A. Siemonsma)

Za 12 mei
A2:     Joure            12.00  10.45  Korver/Hotsma/Spijker
B1:     Reduzum       11.00  09.30  van Dijk/Brandsma/Tiemersma
C1:     Harich           12.30                                                           A. Veldman
C2:     Harich           12.00                                                           J. Oenema
D1:     Harich           11.00                                                           S. Flapper
D2:     Bolsward       10.00  08.45  Dijkstra/Folkerts/Zuiderbaan
E1:     Heerenveen   10.00  08.45  De Boer/de Vries
E2:     Harich           11.00                                                           J.Y v/d Bogert
F1:     Harich           10.30                                                           A. Nijhof
F2:     Harich           10.00                                                           J. Tuinier

Za 26 mei

A2:     Harich           13.30                                                         H. Meulman
B1:     Harich           13.00                                                           J. Hofstra
C1:     Harich           12.30                                                           C. Flapper
C2:     Harich           11.30                                                           Y. Breeuwsma
D1:     Harich           12.00                                                           L. van Rijs
D2:     Harich           11.00                                                           F. v/d Wal
E1:     Harich           10.00                                                           A. Bergsma
E2:     Harich           10.00                                                          M. Boersma
F1:     Harich           09.30                                                          A. Schotanus
F2:     Harich           10.30                                                           N. Oenema

Za 2 juni

A1:     Harich           12.30                                                           (J. van Dijk)
A2:     Emmeloord    17.15  15.45  Hoekstra/Steunebrink/Luijben
B1:     Lemmer        11.45  10.45  Reuvers/Wierda/Boonstra
C1:     Emmeloord    10.00  08.45  Koopmans/Sprik/de Boer
C2:     Reduzum       11.00  09.30  Meulman/Brandsma/Schotanus
D1:     Emmeloord    09.00  07.45  de Boer/Bergsma/Haitsma
D2:     Wijckel          10.30  eigen vervoer
E1:     Wijckel          09.30  eigen vervoer
E2:     Heerenveen   10.00  08.45  Aalbers/Jaarsma
F1:     Emmeloord    09.00  07.45  Daane/Schram
F2:     Heerenveen   09.00  07.45  Broersma/Rienstra

A.u.b.: Rijders en Scheidsrechters –> onderling ruilen wanneer je niet kunt!!