Schema Jeugd / senioren 3+4

       Plaats               aanv   vertrek                   rijders                         scheidsrechter

Za 5 sept 2020:
A1 : Oldeholtpade     12.30  11.15                Swart/Bergsma/Schotanus
A2 : Bolsward          11.00  09.45                   Van Essen/Sprik/Schram
B1 : Joure               12.30  11.30                     de Groot/Klijnstra/vd Heide
C1 : Harich              11.00                                                                    F. vd Brug
D1 : Oldeholtpade  10.00  08.30                    vd Zee/vd Wal/de Boer
D2 : Lemmer           10.00  09.10                    Bootsma/Aalbers/Konst
E1 : Sneek              11.00  09.50                     Geertsma/vd Zee (Berber)
E2 : Oldeberkoop     11.00  09.35                  Bruno/Nijdam
F1 : Gorredijk          11.00  08:45                   Haantjes/vd Pol

9 sept 2020 :
HMW 1-Mid Fryslan/Jansma Budaard       20.00                           F. vd Heide

 

Za 12 sept 2020:
Harich 3                 17:00                                                          (A. Bergsma)
A1 : Harich              12.30                                                           (Jacob v Dijk)
A2 : Harich              11.30                                                           G. Schotanus
B1 : Harich              11.00                                                           Johan v Dijk
C1 : Akkrum           11.30  10.15                     Terluin/Oenema/Jaarsma
D1 : Harich             10.30                                                                    A. Klijnstra
D2 : Harich             10.00                                                                    M. Meinsma
E1 : Harich              09.30                                                                    J. Volbeda
E2 : Harich              09.00                                                                    F. Haijma
F1 : Harich              13:00                                                                    A. vd Brug

Za 19 sept 2020:
A1 : De Knipe          13.00  11.45                     Burghgraef/De Boer/Brandsma
A2 : Menaam           13.00  11.30                     Meulman/Wunderink/Jaarsma
B1 : Harich              11.30                                                           J.Y. vd Bogert
C1 : Nieuwehorne     11.30  10.15                     van Dijk/Folkerts/de Vries(Bjirk)
D1 : Harich             10.30                                                                    F. Haijema
D2 : Haule              11.00  09.50                     Tiemsersma/Althuisius/Feenstra
E1 : Harich              10.15                                                                    I. Koopmans
E2 : Oldeholtpade     09.00  07.45                     Bootsma/Tuinier
F1 : Harich              09:00                                                                   M. Wierda

23 sept 2020:
HMW 1 – Deinum     20.00                                                                    S. Oenema

Za 26 sept 2020:
Harich 3                 17:00                                                          (A. Siemonsma)
A1 : Harich              12.30                                                           (Y. Breeuwsma)
A2 : Harich              11.30                                                                    N. Meinsma
B1 : Harich              11.15                                                           J. Timmerman
C1 : Emmeloord       14.30  13.15                     Zuiderbaan/vd Goot/Schram
D1 : Harich             10.30                                                                    A. Klijnstra
D2 : Harich             10.15                                                                    M. Bouma
E1 : Harich              09.30                                                                    M. v Dijk
E2 : Harich              09.00                                                                    L. Meulman
F1 : Harich              13:00                                                                    F. vd Brug

Vr 2 okt 2020:
D2: Drachtstercompagnie    18.30  17.00           Stijlaart/Broersma/Westra

Za 3 okt 2020:
A1 : Hoogeveen       12.40  10.45                     Van Tuinen/Koopmans/Poelstra
A2 : Sneek              12.00  10.45                     Vellinga/Terluin/Lankman
B1 : Menaam           09.45  08.15                     Bouma/Schotanus/Bergsma
C1 : Harich              11.00                                                           A. vd Brug
D1 : Akkrum           10.00  08.40                     de Groot/Tunier/Vink
E1 : De Knipe          09.00  07.45                      vd Zee(Brecht)/Timmerman
E2 : Harich              09.00                                                                    J. Mulder
F1 : Knipe               10.00  8:50                      Dijkstra/Coehoorn

Za 10 okt 2020:
A1 : Noordwolde      12.10  10.45                     Elgersma/Swart/Bergsma
A2 : Harich              11.30                                                                    Jacob v Dijk
B1 : Heerenveen      11.10  09.55                     vd Ploeg/de Boer/Haitsma
C1 : Harich              11.00                                                                    J. Hofstra
D1 : Emmeloord       09.00  07.50                     Vellinga/van Rijs/Bruno
D2 : Harich              10.45                                                                    M. Hofstra
E1 : Gorredijk          10.00  08.45                     Bajema/vd Goot
E2 : Heerenveen      10.00  08.45                     Schotanus/de Jager
F1 : Heerenveen      09.00  07.45                     Steegenga/vd Zee

14 okt 2020:
HMW 1 – Westergo   20.00                                                                    J. Oenema

Za 17 okt 2020:
Harich 3                 17:00                                                          (A. Siemonsma)
A1 : Harich              12.30                                                           (Y. Breeuwsma)

Za 24 okt 2020:
Harich 3                 17:00                                                          (A. Bergsma)
A1 : Harich              12.30                                                                    (J. Tuinier)

A.u.b.: Rijders en Scheidsrechters Onderling ruilen wanneer je niet kunt!! Houd de site (www.kcharich.nl) en eventueel de sportlink app goed in de gaten voor eventuele wijzigingen in het programma!