Van de jeugdcommissie

Als ik wat punten opschrijf om in dit stukje te bespreken is de competitie voor een heel aantal jeugdploegen al ten einde. Alleen de B1, C1 de F1 en de F2 moeten allen nog 1 wedstrijd spelen. ook eindstanden zijn hierdoor nog niet bekend. De B1 en de F1 zijn kampioen als ze in de laatste wedstrijd nog een punt halen. De F2 is bij winst gedeeld kampioen. De A1 wist het ondanks prima wedstrijden net niet te redden in de 1e klas. Ook onze herfst en zaalkampioenen, de D1 (nu C2) en de E1, hadden het zwaar in de hogere klassen. De andere ploegen hebben mooi in de middenmoot meegedraaid.

Hiermee is dan ook weer een korfbalseizoen voorbij. Rest alleen nog het altijd geslaagde jeugdweekend en voor de junioren het juniorfun. Voor het jeugdweekend zijn de voorbereidingen in volle gang. Iedereen heeft inmiddels de briefjes mee gekregen en we gaan er natuurlijk van een grote opkomst uit. Het beloofd een leuk en gevarieerd weekend te komen. Op de zaterdagmiddag aansluitend op activiteiten zal er nog een grote barbecue. Deze komt op de plaats van de afsluiting tijdens de laatste thuiswedstrijd van de selectie. Wegens organisatorische redenen is deze verplaatst. Iedereen (dus ook ouders en kinderen) die mee wil barbecueën kan zich opgeven door even te bellen met het bestuur of te mailen naar freddybruinsma@hotmail.com. Juniorfun is een evenement in Heerenveen waar onze junioren nu voor de 2e keer heen gaan. Dit is door hen zelf geregeld en staat bekend als vooral een zeer gezellig weekend.

Van hieruit wil ik alle trainers en (interim) coachen heel hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het was een redelijk druk maar geslaagd jaar waarin een heel aantal trainers vaak vervanging moesten zoeken om te coachen omdat ze zelf ook moesten spelen. Al met al hebben we het er goed afgebracht en hebben we er alleen maar meer leden bij gekregen. Ook voor volgend jaar hopen we weer een beroep op een ieder te kunnen doen.

Een bedankje mag denk ik ook wel naar de ouders toe. Jullie hebben de trainers waar nodig goed ondersteund en natuurlijk is het altijd leuk om veel publiek langs de lijn te zien. Het afgelopen seizoen is dat zeker het geval geweest.

Inmiddels hebben we in de afgelopen maand weer een aantal activiteiten gehad. Dit keer meer voor de oudere jeugd en de ouders. Eerst hebben we de scheidsrechteravond gehad. Een avond waarin er iets is verteld over het hoe en waarom bij scheidsrechters en jeugdwedstrijdleiders. Het was een geslaagde avond met een aardige opkomst. Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld die wel willen helpen. De demonstratiewedstrijd was erg leerzaam. De scheidsrechteravond krijgt nog een vervolg na de zomer, maar daar krijgt u uiteraard weer bericht van. Daarna hebben we op 25 mei de Clinic met Mid-Frieslân gehad. Met 21 jeugdigen was het heel erg leuk. Elders in dit krantje staat een verslag.

Dan over naar het volgende seizoen. We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen het meeste is alweer opgegeven. De teamindeling is inmiddels ook klaar en staat op de site. We gaan volgend jaar van start met een A1, C1, D1, E1, E2, F1, F2 en onze tijgers. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer een grote groep welpen bijeen te krijgen. Iedereen krijgt te zijner tijd weer bericht wanneer ze worden verwacht aan het einde van de zomervakantie. De trainers is een beetje passen en meten maar we gaan er vanuit dat ook weer rond krijgen.

Tenslotte wil ik nog even aandacht vragen voor de tassen van Kc Harich. Steeds meer jeugdleden hebben zo’n dergelijke blauw met witte tas. Wij als bestuur vinden deze tassen er prima uitzien en willen hier ook aan mee gaan werken. We maken een lijst met mensen die ook een tas willen kopen en zullen deze dan in 1 keer bestellen. Er komen drie verschillende maten, waarvan de 2 grootste een apart schoenenvak hebben. Verder komt de eigen naam en een logo van de club op de tas. We kijken nog even waar we ze n gaan kopen. Wanneer we meer informatie hebben zullen we dit op de site zetten of aan iedereen uitreiken. De prijs van de kleinste tas komt rond de 22 euro te liggen en de grootste rond de 32 euro. Mensen die nu al willen bestellen kunnen dit mailen naar freddybruinsma@hotmail.com.

Groeten Freddy Bruinsma

 

 

Clinic

peterMaandag 25 mei organiseert de jeugdcommissie van KC Harich een clinic voor de jeugd van Harich en DTG. Mid-Fryslân komt met vijf bekende selectiespelers. Ze zullen niet alleen van alles laten zien, je zult vooral mee moeten doen.
De clinic start om 19.30 uur. Jullie worden om 19.00u verwacht op het veld in Harich. De clinic duurt ongeveer 1 ½ uur.

Publiek is van harte welkom!

Spelregelavond donderdag 7 mei 2009

De jeugdcommissie van KC Harich en KV DTG uit Wyckel organiseert een spelregelavond. Speciaal voor ouders die zaterdagochtend bij de jeugd aan de lijn staan en zich afvragen waarom die scheids ‘nou weer fluit!’  Maar ook voor iedereen die al heel veel  meer van het spelletje weet.  

Donderdag 7 mei, om half 8, bent u welkom in de kantine van KC Harich voor een leuke en leerzame avond. 

We hebben een actief programma bedacht. 

Speciale gast is Bert Blauw. Hij fluit in de korfballeague en behoort tot de top van de Nederlandse scheidsrechters. Bert zal u wegwijs maken in de korfbalregelwereld. Later op de avond zal hij een demonstratiewedstrijd fluiten tussen DTG en Harich.

Tussendoor spelen we een spelregelspel en krijgt u uitleg van Yvonne Veltman. Zij fluit vooral de jongste jeugd. Ze zal u vertellen over de rol van de jeugdwedstrijdleider.

Tot ziens op 7 mei

 

De avond wordt medemogelijk gemaakt

door Disco Silver

Poiesz actie groot succes!!

De eerste keer dat wij met de korfbalclub mee hebben gedaan met de jeugdsponsoractie van de Poiesz is een groot succes geworden.

Op de gala avond in het WTC-Expo in Leeuwarden is aan ons een cheque uitgereikt van maar liefst € 1156,-.

Namens de sponsorcommissie, jeugdcommissie en het bestuur willen wij iedereen bedanken die mee heeft geholpen om tot dit fantastische resultaat te komen.

Van het bestuur

Het zaalseizoen zit er weer op. Natuurlijk feliciteren we de 2 kampioenen; de

D1 en de E1. Beide ploegen zijn op het veld hoger ingedeeld, zodat ze hun winnaarsmentaliteit nog een keer getest kan worden. Harich 1 heeft zich kunnen handhaven in de 2e klas. Een prima 4e plek werd bereikt. Voor Harich 2 meldde ik in het vorige krantje dat degradatie een feit was. Dat was toen nog niet zo. Ze kregen kans op kans om toch nog in de 2e klasse  te blijven. Toch bleek telkens de tegenstander een maatje te groot. Volgend zaalseizoen speelt Harich 2 een klasse lager. De overige eindstanden vindt u elders in Harich nieuws en op www.kcharich.nl

De eerste oefenwedstrijden zijn intussen gespeeld. De eerste competitieronde

voor de jeugd is op 4 april. Ook het nieuwe team, de F3, mag zijn kunsten

vertonen op het veld (uit). Een week later gaat de rest los. 18 April is een ieder dan alweer vrij, omdat in Ahoy de finale van de Korfbal League gespeeld wordt. Veel mensen hebben zich al opgegeven om dit evenement bij te wonen.

Afgelopen bestuursvergadering heeft extern begeleider Ronald ter Heijen ons bijgepraat over hoe we nu verder gaan met ons vrijwilligersbeleid. We gaan de komende tijd proberen in kaart te brengen hoeveel vrijwilligers  KC Harich heeft en wat hij/zij doet voor de club. Ook gaan we bekijken of we daar een beloningssysteem aan koppelen. Voor de mensen die niks willen doen (consumeren) heeft dat dan ook weer consequenties.

In mei moeten we als bestuur aangeven met hoeveel ploegen we  in augustus willen starten. Daarom, net als elk jaar, moeten de leden die volgend jaar niet meer willen korfballen, zich afmelden vóór 1 mei! Helaas gebeurt het elk jaar weer dat er mensen zich aan het begin of halverwege het seizoen afmelden. Ze laten het team dan in de steek en moeten tot 1 juli betalen! Afmelden  kan alleen bij Mathilda Hoogeveen (secr) telefoon 605193

Hierbij wil ik Siep en Roelie Berkenpas bedanken voor het mooie bedrag

dat we hebben gekregen van de K.(aart)C.(lub) Harich. Maar liefst €400,-komt

er in de kas van de korfbalclub. Siep hoopte dat er dat er volgend jaar nog een

paar meer mensen een kaartje willen leggen in ‘it winterskoft’ in de warme,

gezellige kantine. Nu waren er elke keer 12 tot 16 man/vrouw aanwezig.

Nog even een datum om alvast te noteren:

Maandag 18 mei >Ledenvergadering van KC Harich

Wil ik als laatste iedereen succes en korfbalplezier toewensen op het veld!!!! 

 

Namens het bestuur, Mathilda Hoogeveen