Van het KC Harich bestuur

Droevig nieuws overviel ons toen we hoorden dat Marjet van der Heide aan de gevolgen van een slopende ziekte overleden is. Marjet, oud spelend lid van KC Harich, was samen met haar man Lucas jarenlang hoofdsponsor van de club. De kinderen, Frans en Rommy, spelen bij de junioren.

We wensen Lucas, Frans, Ylse, Rommy en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

……..

 

Donderdag 22 januari ’09 hadden we een ouderavond in de kantine van KC Harich. Waar we de vorige keer de avond hadden moeten annuleren, waren we dit keer dik tevreden over de opkomst. Uit elke jeugdploeg was wel een vertegenwoordigde ouder aanwezig.

Hans Meulman opende de avond en liet daarna, m.b.v. een PowerPoint presentatie zien hoe we als club er voor staan. We zitten ruim in de jeugd, maar bij de senioren wordt er een krapte geconstateerd.  Bestuur en commissies zijn nog ruim bezet en vrijwilligerstaken worden nu nog veel door de leden volbracht. Toch zien we voor de toekomst wel een probleem ontstaan. En daar zien we veel kansen liggen voor (betrokken) ouders.

Na een stukje informatie gingen de ouders met de verschillende commissies om tafel. Er volgden goede en open gesprekken, die daarna in één minuut gepresenteerd werden. Vervolgens moest er van papier een hoedje gevouwen worden, waarna het spel ‘petje op, petje af’ gespeeld werd. Tjitske Flapper ging met een mooie sporttas naar huis.

Als afsluiting kon men nog ‘tips en tops’ op schrijven.

De tips: *Van alle ouders een e-mail adres, zodat de informatie bij alle ouders terecht  kan komen. *Duidelijkheid vanuit het bestuur naar vrijwilligers toe. *Productsponsoring.*Jeugdtrainer begeleiden door “mental coach”>teamvaardigheid. *Vrijwilligers belonen met T-shirt. *Digitale nieuwsbrief. *Informatieboekje waar gelijk vrijwilligerstaken in vermeld staan, evt. met sponsors achterop. *Vermindering afdracht bond.*Contributie kan wel hoger. *Korfbalclinic met één of twee grote namen. *Fusie met DTG. *Scholenkorfbal. *Vrijwilligerslijst maken. *Elk jaar een ouderavond.

De tops: *De vele activiteiten voor de jeugdleden. *Geweldig positieve instelling van een ieder.*Enthousiast jeugdteam.*KC Harich in z’n geheel.

Een paar ouders hebben zich gelijk al opgegeven voor vrijwilligerstaken. Deze avond heeft wel laten blijken dat we heel veel betrokken ouders hebben. Mooi! We nemen de tips en tops mee naar onze volgende bestuursvergadering. Samen met extern begeleider  Ronald den Heijer gaan we met ons vrijwilligersbeleid c.q. algemeen beleid aan de slag. Het mooie van de tips is, dat we al met veel van die ideeën aan de slag waren (clinic, info boekje, alle e-mail adressen). En de tops laat ook zien dat we goed bezig zijn bij KC Harich. Ik houd u op de hoogte.

 

De oliebollenactie was weer een succes. Het is altijd een leuke actie, waar heel veel tijd en werk in zit. De koekactie, hij komt er weer aan, kost veel minder tijd en energie, terwijl het in verhouding meer geld opbrengt. Toch zijn mensen minder enthousiast over deze actie. Iedereen wordt bij deze toch weer uitgenodigd om een avondje langs de deuren te gaan. Dat zal zijn op donderdagavond 26 februari. Een week en een dag eerder liggen de briefjes van de desbetreffende groepen in de sporthal.

 

Verder wil ik iedereen nog  veel plezier en succes wensen deze zaalcompetitie.

 

Namens het bestuur,

Mathilda Hoogeveen

Uitnodiging ouderavond donderdag 22 januari 2008

Wanneer:   Donderdagavond 22 januari 2009 vanaf 20.00 uur

Waar:         In de kantine aan de Harichsterdyk

Voor wie:   Alle ouders van KC Harich

Waarom:    We willen ouders meer betrekken bij onze club.

Hoe zal de ouderavond er uit zien?: Een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje. Aan de hand van enkele stellingen en een paar spelletjes willen we er een informatieve en gezellige avond van maken.

We rekenen op uw komst! Wanneer u niet kunt komen wilt u het dan per mail doorgeven: korfbalclubharich@gmail.com  Vermeld dan ook de naam van uw kind en de ploeg waar hij/zij in speelt. Alvast bedankt.

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Vernieuwde website online

Hartelijk welkom op de vernieuwde website van de korfbalclub Harich.

De website van de korfbalclub Harich bestaat al ruim 7 jaar. Op 23 augustus 2001 hebben de toenmalige webmasters de website www.kcharich.nl online gezet. De website is destijds ontwikkeld met een goedwerkende techniek die voor die tijd vooruitstrevend maar ook tijdrovend was.

Tot het online komen van deze vernieuwde website werd er door de websitecommissie nog steeds met deze techniek gewerkt. In verband met het tijdrovende karakter voor het bijhouden van de voormalige website is er het afgelopen half jaar aanzienlijk veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van deze nieuwe website. Om bovenstaande redenen is de voormalige website niet altijd even goed bijgewerkt en zijn enkel de noodzakelijke zaken op de website geplaatst. Hiervoor vragen wij uw begrip.

We hebben geprobeerd om op deze nieuwe site de diverse zaken op een overzichtelijkere wijze weer te geven. Ook is het makkelijker om door de diverse betrokkenen berichten en overige informatie op de website te plaatsen. Enige kennis voor het maken c.q. bijhouden van websites is niet meer noodzakelijk om deze website bij te kunnen houden. Personen binnen de korfbalclub die een functie bekleden waarin het soms noodzakelijk is om informatie op de website te plaatsen kunnen een inlogcode krijgen van de websitecommissie waarmee ze in kunnen loggen op deze website. Het is uiteraard ook nog altijd mogelijk om de informatie die bestemd is voor de website te e-mailen naar webmaster@kcharich.nl.

Sommige onderdelen van deze nieuwe website zijn nog onder constructie. Het kan dan zijn dat er dan wordt doorgelinkt naar de oude website om dan toch de juiste informatie te kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,
De websitecommissie