Afsluiting 27 juni 2009

Zaterdag 27 juni willen wij met een gezellige barbeque het veldseizoen afgesloten. Mensen die mee willen doen willen met de barbeque kunnen zich opgeven bij Ria Koopmans (douweriakoopmans@hetnet.nl).

De kosten voor de barbeque bedragen voor een klein pakket (jeugd) € 6,50 en voor een groot pakket (volwassenen) € 10,-.

De barbeque begint om ongeveer half vijf en aansluitend zal er nog schijt je rijk plaatsvinden, georganiseerd door de sponsorcommissie. Opgave voor schijt je rijk kan van te voren bij Fokke Bergsma (fokkebergsma@hotmail.com).

Notulen ledenvergadering 18 mei 2009

De notulen van de ledenvergadering van 18 mei 2009 zijn hier te downloaden.

De notulen die u hier kunt downloaden zijn iets aangepast ten opzichte van de notulen die in het Harich Nieuws zijn gepubliceerd. De contributieverhoging van de aspiranten is van € 50,- naar € 52,50 gegaan. De contibutie van de pupillen is van € 40,- naar € 42,- gegaan. U kunt het voorstel contributieverhoging 2009/2010, welke is goedgekeurd door de ledenvergadering, hier downloaden.

Hiernaast is de opmerking over de kampioenenparade die tijdens de rondvraag is gemaakt, in de notulen die in het Harich Nieuws zijn geplaatst, te kort door de bocht weergegeven. Dit is in deze notulen aangepast.

Van de jeugdcommissie

Als ik wat punten opschrijf om in dit stukje te bespreken is de competitie voor een heel aantal jeugdploegen al ten einde. Alleen de B1, C1 de F1 en de F2 moeten allen nog 1 wedstrijd spelen. ook eindstanden zijn hierdoor nog niet bekend. De B1 en de F1 zijn kampioen als ze in de laatste wedstrijd nog een punt halen. De F2 is bij winst gedeeld kampioen. De A1 wist het ondanks prima wedstrijden net niet te redden in de 1e klas. Ook onze herfst en zaalkampioenen, de D1 (nu C2) en de E1, hadden het zwaar in de hogere klassen. De andere ploegen hebben mooi in de middenmoot meegedraaid.

Hiermee is dan ook weer een korfbalseizoen voorbij. Rest alleen nog het altijd geslaagde jeugdweekend en voor de junioren het juniorfun. Voor het jeugdweekend zijn de voorbereidingen in volle gang. Iedereen heeft inmiddels de briefjes mee gekregen en we gaan er natuurlijk van een grote opkomst uit. Het beloofd een leuk en gevarieerd weekend te komen. Op de zaterdagmiddag aansluitend op activiteiten zal er nog een grote barbecue. Deze komt op de plaats van de afsluiting tijdens de laatste thuiswedstrijd van de selectie. Wegens organisatorische redenen is deze verplaatst. Iedereen (dus ook ouders en kinderen) die mee wil barbecueën kan zich opgeven door even te bellen met het bestuur of te mailen naar freddybruinsma@hotmail.com. Juniorfun is een evenement in Heerenveen waar onze junioren nu voor de 2e keer heen gaan. Dit is door hen zelf geregeld en staat bekend als vooral een zeer gezellig weekend.

Van hieruit wil ik alle trainers en (interim) coachen heel hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Het was een redelijk druk maar geslaagd jaar waarin een heel aantal trainers vaak vervanging moesten zoeken om te coachen omdat ze zelf ook moesten spelen. Al met al hebben we het er goed afgebracht en hebben we er alleen maar meer leden bij gekregen. Ook voor volgend jaar hopen we weer een beroep op een ieder te kunnen doen.

Een bedankje mag denk ik ook wel naar de ouders toe. Jullie hebben de trainers waar nodig goed ondersteund en natuurlijk is het altijd leuk om veel publiek langs de lijn te zien. Het afgelopen seizoen is dat zeker het geval geweest.

Inmiddels hebben we in de afgelopen maand weer een aantal activiteiten gehad. Dit keer meer voor de oudere jeugd en de ouders. Eerst hebben we de scheidsrechteravond gehad. Een avond waarin er iets is verteld over het hoe en waarom bij scheidsrechters en jeugdwedstrijdleiders. Het was een geslaagde avond met een aardige opkomst. Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld die wel willen helpen. De demonstratiewedstrijd was erg leerzaam. De scheidsrechteravond krijgt nog een vervolg na de zomer, maar daar krijgt u uiteraard weer bericht van. Daarna hebben we op 25 mei de Clinic met Mid-Frieslân gehad. Met 21 jeugdigen was het heel erg leuk. Elders in dit krantje staat een verslag.

Dan over naar het volgende seizoen. We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen het meeste is alweer opgegeven. De teamindeling is inmiddels ook klaar en staat op de site. We gaan volgend jaar van start met een A1, C1, D1, E1, E2, F1, F2 en onze tijgers. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer een grote groep welpen bijeen te krijgen. Iedereen krijgt te zijner tijd weer bericht wanneer ze worden verwacht aan het einde van de zomervakantie. De trainers is een beetje passen en meten maar we gaan er vanuit dat ook weer rond krijgen.

Tenslotte wil ik nog even aandacht vragen voor de tassen van Kc Harich. Steeds meer jeugdleden hebben zo’n dergelijke blauw met witte tas. Wij als bestuur vinden deze tassen er prima uitzien en willen hier ook aan mee gaan werken. We maken een lijst met mensen die ook een tas willen kopen en zullen deze dan in 1 keer bestellen. Er komen drie verschillende maten, waarvan de 2 grootste een apart schoenenvak hebben. Verder komt de eigen naam en een logo van de club op de tas. We kijken nog even waar we ze n gaan kopen. Wanneer we meer informatie hebben zullen we dit op de site zetten of aan iedereen uitreiken. De prijs van de kleinste tas komt rond de 22 euro te liggen en de grootste rond de 32 euro. Mensen die nu al willen bestellen kunnen dit mailen naar freddybruinsma@hotmail.com.

Groeten Freddy Bruinsma

 

 

Clinic

peterMaandag 25 mei organiseert de jeugdcommissie van KC Harich een clinic voor de jeugd van Harich en DTG. Mid-Fryslân komt met vijf bekende selectiespelers. Ze zullen niet alleen van alles laten zien, je zult vooral mee moeten doen.
De clinic start om 19.30 uur. Jullie worden om 19.00u verwacht op het veld in Harich. De clinic duurt ongeveer 1 ½ uur.

Publiek is van harte welkom!