Opening kleedaccommodatie

Zaterdag 8 september werd de kleedaccommodatie feestelijk geopend. Voorzitster Marja Bouma heette alle aanwezigen van harte welkom. Gedeputeerde Johannes Kramer, tevens oud lid van K.C. Harich, was als gastspreker bij de opening aanwezig. Jacob Schotanus en zijn zoon Wabe (oudste en jongste leden) onthulden de plaquette van de eerste steen. De 4 ereleden hielden een openingslint vast, zodat de jeugdleden vanuit de kleedkamers door het lint naar buiten konden lopen. Na de officiële opening kon de accommodatie worden bewonderd en was er gelegenheid voor een gezellig hapje en een drankje. Er kan terug worden gekeken op een zeer geslaagde dag. KC Harich is trots op de vrijwilligers die allemaal mee hebben geholpen en zijn de geldschieters en sponsoren erg dankbaar.

De foto’s zijn hier te bewonderen.

Kantinedienst

Rooster kantinedienst online! >Klik hier<

LET OP: Diegene die begint met kantinedienst dient de tas bij José Veldman Stinsenwei 15a Harich tel. 0514-604235 op te halen en de laatste weer terug te brengen. Wie niet kan graag onderling ruilen. De kantine dient netjes en bezemschoon achtergelaten te worden.

Nieuws van het KC Harich bestuur

Voor de meeste mensen zit de vakantie er al weer op. We hopen dat iedereen weer een beetje is uitgerust en fris kan starten aan een nieuw seizoen. Dat betekent dat het korfbalseizoen ook weer van start is. Het veld ziet er na de droogte goed uit. Het veld is met name besproeid door Cor Flapper. Daar willen we Cor hartelijk voor bedanken!
Door de selectie van KC Harich wordt alweer volop getraind. Ook de jeugdteams zijn weer van start gegaan.

Lees verder Nieuws van het KC Harich bestuur

Verantwoording verbouwing kleedaccommodatie KC Harich

Vrijwilligers:
Zoveel mogelijk werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen we daarom als eerste hier noemen! Ook de mensen die hebben geholpen bij de acties om geld in te zamelen, subsidie aan te vragen en de mensen die de catering hebben verzorgd bedankt!

Geldschieters:
Iepen mienskipsfûns van de Provincie Fryslân
Rabobank coöperatiefonds
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

Alle mensen die hebben bijgedragen aan de actie Crowdfunding in 2017. (met ondersteuning van Crowdfunding Fryslan en voor je buurt), klik hier voor de donateurs. Lees verder Verantwoording verbouwing kleedaccommodatie KC Harich