Halwacht

HALWACHT

Hallo allemaal,
Hierbij het overzicht van de halwacht. Ook dit jaar zijn er weer ouders ingedeeld. Ouders zijn meestal ingedeeld op tijden dat hun kinderen een wedstrijd hebben en daarvoor of daarna nog een klein stukje van een andere wedstrijd.

Overleg met degene waarmee je halwacht hebt of diegene het heeft gezien en aanwezig is. Zo kan er voorkomen worden dat je alleen zit. Indien je niet kunt moet je onderling ruilen.

Taken van de halwacht zijn o.a. het scorebord bij houden; korven neerzetten, verwisselen en opruimen; zorg dragen dat er niemand anders dan de spelers in de zaal rondlopen en dat de ballen van de halwacht boven liggen. Tevens wordt verwacht dat er een papier voor de junioren en senioren scheidsrechters opgehangen wordt beneden in de hal van de sporthal. Dit is om de scheidsrechters netjes welkom te heten met een kopje koffie.

De ballen liggen in de kast van KC Harich in de sporthal, de laatste halwacht zorgt ervoor dat de ballen weer in de kast komen.
De EHBO doos ligt bij Tjeerd in de kantine en alle extra informatie ligt boven in een map bij de halwacht.

Veel succes gewenst en bedankt voor ieders medewerking!

16 dec
9.00 – 11.00 Josien Tuinier en ouder Connor Vink
11.00 – 13.00 ouder Youri Betsema en ouder Anna Bergsma
13.00 – 14.30 Arjen Bergsma en Jeroen Hofstra
18.45 – 21.30 Jornt Elgersma en Johan van Dijk
6 jan
10.15 – 12.30 ouder Jens Zuiderbaan en ouder Eline Dijkstra
12.30 – 15.00 ouder Kyra Bouma en ouder Tjalling van der Kooi
15.00 – 17.00 Wilma v/d Bos en Anna Nijhof
17.00 – 19.00 Dette Steunebrink en Iris Koopmans
19.00 – 21.00 Harmen Oenema en Matthieu Hofstra
13 jan
13.00 – 15.00 Ouder Hedzer Schram en ouder Wessel Terluin
15.00 – 17.30 Ouder Marrit Wierda en ouder Hilke Reuvers
17.30 – 20.00 Gea Tadema en Ria Koopmans
20.00 – 22.15 Jesse Meulman en Samuel Deinum
20 jan
10.30 – 12.30 ouder Riekjen de Boer en ouder Ilse Sprik
12.30 – 14.30 Auke Veldman en Hotse Haijma
14.30 – 16.30 Fernando Hoekstra en Mark Nijhof

27 jan
13.00 – 15.15 ouder Janiek de Boer en ouder Jildau de Vries
15.15 – 17.30 ouder Silke van der Heide en ouder Nynke de Gier
17.30 – 19.30 Isscha Luiben en Lars Meulman
19.30 – 21.30 Ytje Kramer en Martina van Dijk
3 febr
8.45 – 11.00 Femmie Zwart en Femke v/d Brug
11.00 – 13.00 Corina de Wagt en Jantina Boersma
13.00 – 15.00 Frauke Haijma en Miranda Spijker
15.00 – 16.30 Anouk v/d Brug en Marike Meinsma
10 febr
13.00 – 15.00 ouder Benthe van Dijk en ouder Yara de Groot
15.00 – 17.00 ouder Roelof de Vos en ouder Daniel van Essen
17.00 – 19.00 Rommy v/d Heide en Rianne Moraal
19.00 – 21.00 Douwe Veltman en Cor Flapper
17 febr
13.45 – 15.45 Ouder Gabe Boonstra en ouder Krijn Steunebrink
15.45 – 17.45 ouder Arend Wunderink en ouder Judith Klijnstra
17.45 – 19.45 Frans v/d Heide en Thijs Molenaar
19.45 – 21.15 Sierd Oenema en Gerben Schotanus
10 mrt
9.00 – 11.00 Alie Klijnstra en Jannie Prins
11.00 – 13.00 ouder Lammert Burghgraef en ouder Rene van Tuinen
13.00 – 14.30 Rienk Steunebrink en Jan Oenema
18.45 – 21.30 Jan Yke v/d Bogert en Lyske Mulder
17 mrt
8.45 – 10.45 ouder Thirza Aalbers en ouder Marrit van der Zee
10.45 – 12.45 ouder Erik Haitsma en ouder Wytze Jesper v/d Ploeg
12.45 – 14.45 ouder Marrit Folkertsma en ouder Ilse Zwart
14.45 – 16.45 ouder Marije Tiemersma en ouder Fia v/d Bogert
16.45 – 18.45 Jornt Elgersma en Marrit Boersma
18.45 – 20.45 Nynke Meinsma en Ype Breeuwsma