Halwacht

HALWACHT

Hallo allemaal,
Hierbij het overzicht van de halwacht. Ook dit jaar zijn er weer ouders ingedeeld. Ouders zijn meestal ingedeeld op tijden dat hun kinderen een wedstrijd hebben en daarvoor of daarna nog een klein stukje van een andere wedstrijd.

Overleg met degene waarmee je halwacht hebt of diegene het heeft gezien en aanwezig is. Zo kan er voorkomen worden dat je alleen zit. Indien je niet kunt moet je onderling ruilen.

Taken van de halwacht zijn o.a. het scorebord bij houden; korven neerzetten, verwisselen en opruimen; zorg dragen dat er niemand anders dan de spelers in de zaal rondlopen en dat de ballen van de halwacht boven liggen. Tevens wordt verwacht dat er een papier voor de junioren en senioren scheidsrechters opgehangen wordt beneden in de hal van de sporthal. Dit is om de scheidsrechters netjes welkom te heten met een kopje koffie.

De ballen liggen in de kast van KC Harich in de sporthal, de laatste halwacht zorgt ervoor dat de ballen weer in de kast komen.
De EHBO doos ligt bij Tjeerd in de kantine en alle extra informatie ligt boven in een map bij de halwacht.

Veel succes gewenst en bedankt voor ieders medewerking!

11 januari
9.50-12.30 ouder Berber v/d Zee en ouder Wessel Terluin
12.30-15.00 ouder Fardau de Groot en ouder Wytze Jesper v/d Ploeg
17.35-19.30 ouder Jelke Tuinier en ouder Connor Vink
19.30-21.30 Jan Yke v/d Bogert en Luut van Rijs

18 januari
13.05-15.20 ouder Thirza Aalbers en ouder Marrit v/d Zee
15.20-17.35 ouder Mirthe van Essen en ouder Arend Wunderink
17.35-19.50 Richtsje Hotsma en Phine de Korver
19.50-22.00 Mathieu Hofstra en Harm v/d Bogert

25 januari
8.50-11.15 ouder Janne Haantjes en ouder Amarins Bootsma
11.15-14.00 ouder Ilse Sprik en ouder Wilco Jaarsma
14.00-16.45 Willemina de Jong en Jantina Boersma
21.20-22.40 Iris Koopmans en Frauke Haijma

1 februari
13.05-15.20 ouder Benthe van Dijk en ouder Bjirk de Vries
15.20-17.35 ouder Judith Klijnstra en ouder Silke v/d Heide
17.35-19.50 ouder Bram Bergsma en ouder Rene van Tuinen
19.50- 21.45 Lars Meulman en Gabe Boonstra

8 februari
8.50-11.15 ouder Sanne v/d Goot en ouder Marije Rienstra
11.15-14.00 ouder Marrit Folkertsma en ouder Anna Meulman
14.00-16.45 Miranda van Dijk en Fia v/d Bogert
21.20-22.40 Sierd Oenema en Matteo Bergsma

29 februari
8.50-11.15 ouder Sigrid Tiemersma en ouder Hidde Althuiszes
11.15-14.00 Arjen Bergsma en Peter Veldman
14.00-16.45 Marije Brandsma en Marrit Wierda

7 maart
9.50-12.00 Willemina de Jong en Coby Steenbeek
12.00-14.00 ouder Erik Haitsma en ouder Tsjalling v/d Kooy
15.20-17.10 Daphne Veldman en Marije Tiemersma
17.10-19.00 Frans v/d Heide en Jurjen Timmerman

14 maart
9.20- 11.40 ouder Rutger Feenstra en ouder Klaes Vellinga
11.40-14.00 Alie Klijnstra en Femmie Zwart
18.50-20.40 Jantina Boersma en Hilde van Rijs
20.40-22.30 Johan van Dijk en Ype Breeuwsma

21 maart
9.20-11.40 Jouke Tuinier en Jeroen Hofstra
11.40-14.00 Ischa Luijben en Femke vd Brug
18.50-20.40 Harmen Oenema en Gerben Schotanus
20.40-22.30 Rianne Moraal en Janny Bruinsma

28 maart
8.50-11.00 ouder Jildau de Vries en ouder Marike van Rijs
11.00-13.00 ouder Kyra Bouma en ouder Rinse de Boer
15.20-17.10 ouder Myrthe Koopmans en ouder Grietsje Poelstra
17.10-19.00 Harm v/d Bogert en Coby Steenbeek