Contact Gegevens

Contact

Adres: Korfbalclub Harich
p/a: M. Bouma
Wurdze 46
8561 JD Balk
Telefoon:
0514-601174
(email adres)

Korfbalveld

Adres: Korfbalveld Harich
Harichsterdijk 3a
8571 RK Harich
Telefoon:
06-37228339

Sporthal

Adres: Sporthal “De Trime”
Herman Gorterstraat 5
8561 BR Balk
Telefoon:
0514-603083

Bestuur (email adressen)

Voorzitter: Marja Bouma
Secretariaat: Janneke Bruno
Penningmeester: Jeroen Hofstra

Wedstrijdsecretariaat senioren:
Wilma v/d Bos 06-10719009
Algemene zaken: VACATURE

Jeugdzaken: Nynke Meinsma

Scheidsrechter- en veldzaken,
PR & NAC: 
Jacob Schotanus 06-12297066

Jeugd commissie (email adres)

Contactgegevens JC Harich:

Aaltje Hotsma wedstrijdsecretariaat JEUGD 06-10856747
Voorzitter en contactpersoon A’s & B’s: Peter Veldman 06-46711061
Kangoeroeklup en contactpersoon E’s & F’s: Janneke Bruno 06-52064516
Jeugdactiviteiten en contactpersoon C’s &D’s: Sita Flapper 06-47138460

Technische commissie

Jacob Schotanus 06-12297066
Jacky Tuinier 06-20663581
Harry Kramer
Jan Oenema

Sponsor commissie (email adressen)

Matteo Bergsma
Arend Siemonsma

Neven Activiteiten commissie (email adressen)

Jacob Schotanus

Feestcommissie

Luut van Rijs
Jan Oenema
Jacob Schotanus

Schoonmaak commissie

Janny Klijnstra
Janneke Bruno
Ria Koopmans
Martina van Dijk

Kantine commissie

Jose Veldman
Jannie Landman

Harich Nieuws (email adres)

Algemeen emailadres Harich Nieuws

Website commissie (email adres)

Luut van Rijs