Categoriearchief: van de bouwcommissie

Verantwoording verbouwing kleedaccommodatie KC Harich

Vrijwilligers:
Zoveel mogelijk werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen we daarom als eerste hier noemen! Ook de mensen die hebben geholpen bij de acties om geld in te zamelen, subsidie aan te vragen en de mensen die de catering hebben verzorgd bedankt!

Geldschieters:
Iepen mienskipsfûns van de Provincie Fryslân
Rabobank coöperatiefonds
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

Alle mensen die hebben bijgedragen aan de actie Crowdfunding in 2017. (met ondersteuning van Crowdfunding Fryslan en voor je buurt), klik hier voor de donateurs. Lees verder Verantwoording verbouwing kleedaccommodatie KC Harich

Nieuwsbrief verbouwing kleedkamers K.C Harich Maart (nr. 4)

We zijn alweer aan het einde van de maand  maart, de lente is officieel begonnen en de zomertijd is van kracht! Fijn dat uurtje langer licht op de avond! De bouwploeg heeft hier echter geen hinder van gehad, de verlichting was namelijk altijd goed in de avonduren en halverwege de maand maart was het grote geheel binnen de kleedaccommodatie al verlicht vanuit het plafond zoals dit bedoeld was!

Men heeft sinds de laatste update zeker niet stil gezeten. Nog altijd wordt er door de week en met name in het weekend veel werk verricht door veelal dezelfde mensen van de bouwploeg. Bij dagen als NL-Doet en de zaterdagen zijn bij vlagen wat extra vrijwilligers op de been die allen hun steentje bijdragen!

Lees verder Nieuwsbrief verbouwing kleedkamers K.C Harich Maart (nr. 4)

Nieuwsbrief verbouwing kleedaccommodatie K.C. Harich Januari 2018 (nr. 2)

Beste lezers, betrokkenen en geïnteresseerden van K.C. Harich,

Het is alweer even geleden dat de laatste update is geplaatst, hoogtijd voor een update! We hebben een drukke decembermaand achter de rug, de “winterstop” is inmiddels weer voorbij en de teams zijn alweer begonnen aan het tweede deel van de zaalcompetitie. Dit betekend dat we alweer vooruit aan het kijken zijn naar de veldcompetitie! De bouwcommissie heeft de nieuwbouw der mate goed onder controle dat het er alle schijn van heeft deze bij aanvang van de veldcompetitie in gebruik kan worden genomen!

Sinds de eerste/laatste update is er enorm veel vooruitgang geboekt! Hierin spraken we nog over het opmetselen van de kalkzandsteenblokken en over het ‘geraamte’ van het gebouw. Eind november zat het dak al op de kleedaccommodatie en zijn de buitenmuren rondom gemetseld! Hiermee werd de omvang van het gebouw pas echt duidelijk! Wat een enorme ruimte en vooruitgang voor de club! Het bouwteam en alle vrijwilligers zijn de drukke decembermaand bezig geweest met het opmetselen van de binnenmuren, dus kleedkamers, het scheidsrechters hokje en het materiaalhok. Ondertussen is het dak verder dicht gemaakt. Het weer is ons goed gegund en tot dusverre is strenge vorst uitgebleven. Dit heeft als resultaat dat het bouwteam en alle vrijwilligers tot dusver altijd nog door hebben kunnen gaan met de verbouwing!

Ondanks de drukke decembermaand, waarin we als club ook veel activiteiten en acties organiseren, is er toch altijd wel activiteit bij het clubgebouw! Ook in de vakantie is er elke dag enorm veel werk verzet, wat zichtbaar resultaat achterlaat! Inmiddels is het metselwerk op hoogte en zijn de zijkanten van het gebouw dicht. In het gebouw worden alle voorbereidingen voor het elektrisch en het water getroffen. De nodige onderdelen zijn besteld en kunnen t.z.t. worden geïnstalleerd. Met het voorbereidende werk wordt bedoeld het infrezen van kunststof waterleidingen, inhangen toiletframes, centrale afzuigingen en het elektrisch. Inmiddels is ook gestart met het monteren van het regelwerk t.b.v. de plafondplaten. Volgende maand zal worden gestart met het tegelwerk.

Elk weekend, maar ook door de week, wordt er geklust! Alle hulp is welkom tijdens de verbouwing van de kleedkamers, hiervoor hoef je echt geen bouwkundige te zijn! Er is kennis en kunde voldoende aanwezig! Wil je graag helpen dan wordt dit enorm gewaardeerd! Hulp aanbieden of informeren kan bij de bouwcommissie (Harmen Oenema, Luut van Rijs, Harry Kramer, Jacob van Dijk en Jeroen Hofstra, (zie contactgegevens op website) of via de enquête.

Voor foto’s kunt u kijken op facebook! De volgende update volgt snel!

Van de bouwcommissie

Graag willen wij iedereen informeren hoe de stand van zaken is met betrekking tot de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kleedkamers van KC Harich.

In september 2015 is de bouwcommissie samengesteld, welke bestaat uit Jacob van Dijk, Harry Kramer, Luut van Rijs en Harmen Oenema. In de winterperiode van het seizoen 2015/2016 hebben wij een plan uitgedacht voor het opwaarderen van onze kleedkamers. Dit plan bestaat uit het uitbreiden en herindelen van het kleedgebouw. Hiernaast is in het plan meegenomen dat de complete installaties zullen worden vernieuwd. De tekeningen van het bouwplan zijn in het linker menu op de website www.kcharich.nl te vinden.

Lees verder Van de bouwcommissie