Koekactie donderdag 19 maart 2020! ZOETELIEF KOEKEN – BAKKERIJ PRINS HARICH

Hierbij de indeling van de jaarlijkse koekactie.

De aanvoerders van elke groep, benaderen jullie binnenkort. Of dit is reeds gebeurd. Hoor je niets….?! Neem dan zelf even contact op met je ‘aanvoerder’.

Prijzen koeken:
1 voor €3,-      
2 voor €5,-   
3 voor €7,50 en 
4 voor €10,-   

We gaan weer voor een mooie opbrengst met deze actie!!
De contributie kan alleen zo laag worden gehouden met deze acties.
Go for it!!
Voor dringende vragen en/of opmerkingen kun terecht bij Wilma of Hilde.