Corona virus

Update van het bestuur inzake maatregelen Corona virus:
In navolging van de wedstrijden en op advies van de KNKV is besloten de trainingen tot en met 31 maart af te lassen. Mocht er nadere informatie volgen, dan worden jullie daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.
Voor de orde: ook alle activiteiten die voor deze periode gepland staan, gaan niet door. De koekactie wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum.