Project renovatie veldverlichting

Sommigen hebben het misschien al gezien: We zijn gestart met het project
renovatie veldverlichting. Er komt nieuwe LED veldverlichting bij KC Harich. De masten worden ook aangepast en er wordt onderhoud aan gedaan. Wederom zal dit project ook weer zoveel mogelijk met vrijwilligers worden uitgevoerd. Financieel wordt het project mede mogelijk gemaakt door de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, het Rabobank Coöperatiefonds en het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.