Nieuws van het KC Harich bestuur

Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie en is iedereen weer klaar voor het korfbalseizoen. Op dit moment is de selectie alweer druk aan het trainen. 24 augustus hebben ze de eerste oefenwedstrijden alweer gehad. We beginnen dit jaar met 4 seniorenteams, waarvan 1 midweekteam. De selectie staat dit jaar onder leiding van Hans Meulman.

Ook de jeugdteams zijn alweer begonnen met trainen. De jeugd start dit jaar met 9 teams. Waarvan 1 junioren team; de A1. 3 aspirantenteams; B1, B2 en C1 en 5 pupillenteams; D1,D2, D3, E1 en de F1. De jeugdcommissie heeft hun best gedaan om iedereen in de goede teams te krijgen. Dit blijft altijd een gepuzzel en teleurstellingen zullen er zoals elk jaar zijn. Maar niet iedereen kan in zijn/haar favoriete team spelen. We hopen dat een ieder daar begrip voor heeft.

Dit seizoen gaan we verder met de vernieuwing van onze accommodatie. Nadat de vernieuwde kleedaccommodatie is opgeleverd gaan we nu met de veldverlichting en de kantine aan de slag. Wederom zal dit project ook weer zoveel mogelijk met vrijwilligers worden uitgevoerd. Vrijwilligers alvast weer bedankt! Financieel wordt het project mede mogelijk gemaakt door de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, het Rabobank Coöperatiefonds en het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

Kledingactie: Dit najaar wordt er weer een kledingactie georganiseerd. Gooi je kleding nog niet weg, maar bewaar al je eigen kleding en die van je vrienden en familie voor deze actie. Verdere info hierover komt nog.

Oproep: Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die 1 keer in de maand het oud papier van het industrieterrein willen ophalen. Jornt Elgersma en Johan van Dijk deden dit voorheen. Hiervoor bedankt heren.

Zaterdag 7 september beginnen de eerste wedstrijden weer. Tot dan op het korfbalveld! Iedereen een heel goed en sportief korfbalseizoen gewenst !!

Namens het bestuur,

Marrit Boersma