Nieuws van het K.C. Harich bestuur

Het is eind maart, maar de laatste wedstrijden in de zaal zijn nog niet gespeeld. De laatste speelronde is in het weekend van 30 maart. In april wordt er gestart met het veldseizoen. Voor het 1e team van Harich staat er niets meer op het spel. Zij hebben zich veilig weten te spelen in de 2e klasse en staan op een 5e plek. Voor Harich 2 ligt het even anders. Zij staan nu 6en zullen nog punten moeten pakken, willen zij in de reserve 2e klasse blijven handhaven. Harich 3 staat 3e en Harich 4 staat 5e.

Koekactie
Afgelopen donderdag 14 maart heeft de jaarlijkse koekactie weer plaatsgevonden. Er is weer volop verkocht door bijna alle leden. Op enkele verbeterpunten na, kunnen we terugkijken op een goede actie, wat er voor zorgt dat de contributie laag kan blijven.

NL Doet
Twee dagen later op zaterdag 16 maart was de club wederom in actie. Nu voor NL doet. Er werd grondig schoongemaakt rondom het korfbal. Ook kregen de nieuwe kleedkamers een schoonmaakbeurt en ook de kantine is flink onder handen genomen. Zo kan het nieuwe seizoen fris en schoon van start gaan.

Bezuinigen
De gemeente DFM wil bezuinigen en heeft enkele voorstellen gedaan. Zo wil de gemeente o.a. de zaalhuur verdubbelen stapsgewijs binnen 5 jaar. Ook andere sportclubs hebben hier mee te maken. Hiervoor is bezwaar gemaakt richting de gemeente. We wachten het vervolg af.

Kantinedienst en schoonmaak
Wat al eerder is genoemd is dat begin april de veldcompetitie start. Dat betekend ook weer; kantinedienst draaien. Op de site en via de mail kunt u over enkele weken het schema lezen.
Wat we het komend veldseizoen gaan invoeren is de schoonmaak van de nieuwe kleedkamers. Het blijkt aardig wat werk te zijn alles goed schoon te kunnen maken. Daarom is het de bedoeling ouders van de jeugdleden in te zetten om te komen helpen. Het zal een schema gemaakt worden, zodat u kunt zien wanneer u moet schoonmaken. Een van de schoonmaakcommissie zal iedere keer aanwezig voor hulp en uitleg.

We genieten nog even van de warme zaal en daarna gaan we met een frisse start het veld weer op.

Namens het bestuur,

Janneke Bruno