Nieuws van het KC Harich bestuur

Het nieuwe jaar is inmiddels van start gegaan. De eerste wedstrijden in januari 2019 zijn al weer gespeeld.

We zijn inmiddels alweer op de helft van de zaalcompetitie. Het 1e staat op een vijfde plek. Wel hebben ze hele goede zaken gedaan tegen Noordenveld. Er zijn in deze tweede klasse twee teams met 10 punten, 3 teams met 8 punten, waaronder Harich. Het 2e, het 3e  en het 4e staan op een mooie vierde plaats.

Acties
De oliebollenactie en de kerstbomenactie bij bloeicentrum Burghgraef hebben weer mooie bedragen opgeleverd wat ten goede komt aan de club. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder Bakkerij Prins Harich en Plus Siemonsma Balk, hartelijk dank daarvoor.

Opletten.

Niet alleen de halwacht hoeft er op te letten dat er geen kinderen met ballen in de zaal, bij het materiaal of in de kleedkamers spelen, ook de ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

Clubfundactie en supportersavond
Zaterdag 19 januari zijn bijna alle leden op de foto gekomen voor de clubfundactie. Voordat de actie begint (17 maart – 25 mei) krijgen de leden een unieke inlogcode voor de “fanpage’, waar men kan sparen voor de artikelen met eigen foto.

Sportcarrousel
De gemeenteraad van De Fryske Marren wil in 2019 een beleidsnotitie Sport en Bewegen vaststellen. Bij de ontwikkeling van deze notitie willen ze de sportverenigingen zoveel mogelijk betrekken. Namens het bestuur zijn Marja Bouma en Jeroen Hofstra bij de startbijeenkomst in St. Nicolaasga aanwezig geweest.

Namens het bestuur,   

Janneke Bruno