Opening kleedaccommodatie

Zaterdag 8 september werd de kleedaccommodatie feestelijk geopend. Voorzitster Marja Bouma heette alle aanwezigen van harte welkom. Gedeputeerde Johannes Kramer, tevens oud lid van K.C. Harich, was als gastspreker bij de opening aanwezig. Jacob Schotanus en zijn zoon Wabe (oudste en jongste leden) onthulden de plaquette van de eerste steen. De 4 ereleden hielden een openingslint vast, zodat de jeugdleden vanuit de kleedkamers door het lint naar buiten konden lopen. Na de officiële opening kon de accommodatie worden bewonderd en was er gelegenheid voor een gezellig hapje en een drankje. Er kan terug worden gekeken op een zeer geslaagde dag. KC Harich is trots op de vrijwilligers die allemaal mee hebben geholpen en zijn de geldschieters en sponsoren erg dankbaar.

De foto’s zijn hier te bewonderen.