Verantwoording verbouwing kleedaccommodatie KC Harich

Vrijwilligers:
Zoveel mogelijk werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen we daarom als eerste hier noemen! Ook de mensen die hebben geholpen bij de acties om geld in te zamelen, subsidie aan te vragen en de mensen die de catering hebben verzorgd bedankt!

Geldschieters:
Iepen mienskipsfûns van de Provincie Fryslân
Rabobank coöperatiefonds
Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer

Alle mensen die hebben bijgedragen aan de actie Crowdfunding in 2017. (met ondersteuning van Crowdfunding Fryslan en voor je buurt), klik hier voor de donateurs.Opbrengst van gehouden acties in seizoen 2015-2016 (kerstmarkt, verloting)
Donaties t.b.v. het door de jeugd gehouden schuttersfeest 2017
NL doet, bijdrage 2018
Anonieme geldgevers

Sponsoren:
De volgende bedrijven hebben bijgedragen aan de verbouwing van de kleedaccommodatie. Dit kan zijn door sponsoring van (een deel) van de werkzaamheden, het met korting aanleveren van goederen en/of diensten en/of het leveren van advies:
Bouwkundig bureau Kampen
Loonbedrijf & Kraanverhuur A. Rijpma B.V.
Schotanus betonafwerking
Bakkerij Prins
Feenstra’s installatiebedrijf Schettens
Bergsma vakman
IJB Beton
Harm Zwart, agrarische dienstverlening
Schilstra Hemelum
Buma handel
Kramer Minikraanverhuur
Bouwbedrijf gebroeders Oenema
Bouwbedrijf Kramer
Installatiebedrijf Auke de Vries
Schildersbedrijf A. Westerhof
Metselbedrijf De Vries Harich BV
Pecu Nova
Aannemersbedrijf A. Faber B.V.
Warmteservice Heerenveen
De Jong Staalbouw BV
Simson Applicatie BV
Glashandel Sneek
Simon van Buuren
Zee van HOUT en meer
Raab Karcher
Roersma Kozijnen