LEDENVERGADERING 7 MEI A.S.

De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op maandag 7 mei a.s. aanvang 20.00 uur. Leden en ouders van jeugdleden worden hierbij van harte uitgenodigd. De ledenvergadering staat boven het bestuur, dus alle beslissingen die daar worden genomen zijn bindend. Laat dus uw mening horen!

Klik hier voor de agenda.

Klik hier voor:
Beleidsplan;
Notulen ledenvergadering 2017;
Beleidsvoornemens 2018-2019;
Jaarverslag 2017-2018.